Rreth Nesh

Customer service is not a
department, it

PROFILI I KOMPANISË

Kompania AUTO KAÇANDOLLI Shpk, daton që nga viti 1965 si një servis të vogël që në atë kohë merrej kryesisht me riparime të vogla mbi automjetet dhe rimorkiot e vogla, por me kalimin e kohës kërkesat për riparime jane rritur dhe si rrjedhoje e kesaj janë rritur edhe sherbimet në masë të madhe d dhe pergjigjja jone ndaj ketyre kerkesave per rritjen ehapesires ka qene gjithmonë veprim i drejtë. AUTO KAÇANDOLLI LLC është e vendosur në zonën industriale dhe kilometrin e tretë të magjistrales Prishtinë – Fushë Kosovë, që ka të bëjë me servisimin dhe shitjen e motorrëve dhe automjeteve, me nr 70437268 biznesit që nga viti 2000th.

Me kalimin ne vendin që jemi nga viti 2008 kemi sjellë pajisje moderne për riparimin e automjeteve ne mekanike si dhe ne ngjyrosje, pajisjet tona dhe stafi profesional na mundësonë për të punuar me organizata të ndryshme ndërkombëtare dhe kombetare ,të cilat kanë filluar aktivitetin e tyre para luftës tilla si: UNICEF, WFP, MERS CORPS, OSBE, KFOR-it, UNMIK-ut, Zyra e BE etj.

Me formimin e institucioneve tona nga fillim ata u bënë Contractors: Ministria e Shërbimeve Publike, Agjencia Kosovare e Pronës, Zyra e Kryeministrit, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Agjencia Kadastrale e Kosovës, Zyra e Rregullatorit të Energjisë, etj

LOKACIONI

Auto Kaçandolli Sh.PK gjendet në km e 3 në Zonën Industriale, në rrugën kryesore Prishtinë-Aeroport,
pranë autostradës së re Prishtinë-Tiranë R7.

Objekti përmban, hapesiren e servisimit dhe ngjyrosjes, zyrat administrative, sallonin e ekspozitures me mjetet me moderne dhe ploteson të gjitha standardet e kërkuara evropiane “.

Partnerët tanë